زمان ارسال سفارشات: شهر تهران : 3 الی 5 ساعت کاری
شهرستان ها تیپاکس و ترمینال: ساعات کاری همانروز ، پست: 1 روز کاری پس از پرداخت

تجهیزات اندازه گیری دما و رطوبت

33711
365,000 تومان
موجود
33969
995,000 تومان
موجود
33713
850,000 تومان
موجود
32313
125,000 تومان
موجود
33253
118,000 تومان
موجود
33107
122,000 تومان
موجود
33067
1,460,000 تومان
موجود
33128
156,000 تومان
موجود
33715
338,000 تومان
موجود
33679
610,000 تومان
موجود