زمان ارسال سفارشات: شهر تهران : 3 الی 5 ساعت کاری
شهرستان ها تیپاکس و ترمینال: ساعات کاری همانروز ، پست: 1 روز کاری پس از پرداخت

تجهیزات اندازه گیری دما و رطوبت

33711
365,000 تومان
33713
850,000 تومان
33107
214,000 تومان
33067
1,460,000 تومان
33679
610,000 تومان