به دلیل افزایش هزینه تمام شده، برخی اقلام مشمول افزایش قیمت میباشند

ترانسمیترهای مقادیر فیزیکی

هیچ کالایی در این بخش وجود ندارد