زمان ارسال سفارشات: شهر تهران: 3 الی 5 ساعت کاری
شهرستان ها: تیپاکس و ترمینال: ساعات کاری همانروز ، پست: 1 روز کاری پس از پرداخت

حرارت سنج های تماسی و غیر تماسی و کالیبراتورهای دما

31978
1,130,000 تومان
33107
228,000 تومان
33679
610,000 تومان
33678
380,000 تومان
33261
448,000 تومان
33228
1,210,000 تومان
33102
248,000 تومان
33105
220,000 تومان