زمان ارسال سفارشات: شهر تهران: 3 الی 5 ساعت کاری
شهرستان ها: تیپاکس و ترمینال: ساعات کاری همانروز ، پست: 1 روز کاری پس از پرداخت

تجهیزات جانبی دستگاههای دما و رطوبت

3815
62,000 تومان
3816
300,000 تومان
3817
300,000 تومان
3822
550,000 تومان
3823
550,000 تومان
3831
830,000 تومان
3834
550,000 تومان
3824
1,360,000 تومان
تمام شد