زمان ارسال سفارشات: شهر تهران : 3 الی 5 ساعت کاری
شهرستان ها تیپاکس و ترمینال: ساعات کاری همانروز ، پست: 1 روز کاری پس از پرداخت

تجهیزات جانبی دستگاههای دما و رطوبت

3815
62,000 تومان
موجود
3816
300,000 تومان
موجود
3817
300,000 تومان
موجود
3818
300,000 تومان
موجود
3822
550,000 تومان
موجود
3823
550,000 تومان
موجود
3831
830,000 تومان
موجود
3834
550,000 تومان
موجود
3824
1,360,000 تومان
تمام شد