زمان ارسال سفارشات: شهر تهران: 3 الی 5 ساعت کاری
شهرستان ها: تیپاکس و ترمینال: ساعات کاری همانروز ، پست: 1 روز کاری پس از پرداخت

تجهیزات اندازه گیری آزمایشگاه فیزیک

33575
318,000 تومان
31916
1,458,000 تومان
31917
1,520,000 تومان
31699
490,000 تومان
31138
4,380,000 تومان
31139
4,650,000 تومان
31140
5,450,000 تومان
31141
12,500,000 تومان
31142
2,800,000 تومان
31144
3,100,000 تومان