زمان ارسال سفارشات: شهر تهران : 3 الی 5 ساعت کاری
شهرستان ها تیپاکس و ترمینال: ساعات کاری همانروز ، پست: 1 روز کاری پس از پرداخت

تجهیزات جانبی لوازم آزمایشگاه شیمی

31096
340,000 تومان
موجود
31098
2,100,000 تومان
موجود
31099
1,460,000 تومان
موجود
31100
1,700,000 تومان
موجود
31101
660,000 تومان
موجود
31095
230,000 تومان
تمام شد
31097
130,000 تومان
تمام شد