به دلیل افزایش هزینه تمام شده، برخی اقلام مشمول افزایش قیمت میباشند

اسید سنج ها

           
         
تخفیف III 8%
اسیدسنج قلمی تایوانی مدل 222 لوترون
330,000 تومان 305,000 تومان
 
 
تخفیف III 1%
کلرسنج تایوانی مدل 2006 لوترون
2,050,000 تومان 2,025,000 تومان
   
تخفیف III 2%
کدورت سنج تایوانی مدل 2016 لوترون
2,350,000 تومان 2,300,000 تومان