زمان ارسال سفارشات: شهر تهران: 3 الی 5 ساعت کاری
شهرستان ها: تیپاکس و ترمینال: ساعات کاری همانروز ، پست: 1 روز کاری پس از پرداخت

تجهیزات اندازه گیری آزمایشگاه شیمی

31146
3,350,000 تومان
31147
14,200,000 تومان
31096
340,000 تومان
31098
2,100,000 تومان
31099
1,460,000 تومان
31100
1,700,000 تومان
31101
660,000 تومان
31079
870,000 تومان