به دلیل افزایش قیمت ارز و همچنین بالا رفتن هزینه تمام شده، برخی اقلام "گروه برقی و صنعتی" مشمول افزایش قیمت میباشند

لوازم خورشیدی و سولار

           
           
         
تخفیف III 41%
قطار خورشیدی
$7.90 $4.63