به دلیل افزایش هزینه تمام شده، برخی اقلام مشمول افزایش قیمت میباشند

لوازم خورشیدی و سولار

           
           
         
تخفیف III 41%
قطار خورشیدی
$2.42 $1.42