***توجه***

مجموعه سیب هفت روزهای سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه (3 الی 5 مرداد ماه) تعطیل میباشد، بدیهی است کلیه سفارشات ثبت شده بعد از تعطیلات قابل ارسال خواهد بود

لوازم فنی و برقی ماشین

تجهیزات مربوط به سیستم برق و بخشهای موتوری و فنّی خودرو