به دلیل افزایش قیمت ارز و همچنین بالا رفتن هزینه تمام شده، برخی اقلام مشمول افزایش قیمت میباشند

کنترل کننده،آلارم دهنده و نشان دهنده ها

هیچ کالایی در این بخش وجود ندارد