***توجه***

مجموعه سیب هفت روزهای هفتم و هشتم تیر ماه تعطیل میباشد بدیهی است کلیه سفارشات ثبت شده بعد از تعطیلات قابل ارسال خواهد بود

کنترل کننده،آلارم دهنده و نشان دهنده ها

هیچ کالایی در این بخش وجود ندارد