به دلیل افزایش قیمت ارز و همچنین بالا رفتن هزینه تمام شده، برخی اقلام "گروه برقی و صنعتی" مشمول افزایش قیمت میباشند

ترانسمیترهای مقادیر فیزیکی

هیچ کالایی در این بخش وجود ندارد