***سیب هفت روز پنج شنبه سوم خرداد ماه تعطیل میباشد ***

به کلیه سفارشات ثبت شده از روز شنبه هفته آینده رسیدگی خواهد شد

 به دلیل افزایش هزینه تمام شده، برخی اقلام مشمول افزایش قیمت میباشند

تجهیزات جانبی لوازم آزمایشگاه شیمی

     
تخفیف III 35%
پراب اسیدسنج تایوانی مدل 03 لوترون
200,000 تومان 130,000 تومان
   
پراب اسیدسنج تایوانی مدل 11 لوترون تخفیف III 35%
پراب اسیدسنج تایوانی مدل 11 لوترون
200,000 تومان 130,000 تومان