به دلیل افزایش قیمت ارز و همچنین بالا رفتن هزینه تمام شده، برخی اقلام "گروه برقی و صنعتی" مشمول افزایش قیمت میباشند

اسید سنج ها

           
           
 
تخفیف III 1%
کلرسنج تایوانی مدل 2006 لوترون
تومان2,050,000 تومان2,025,000
   
تخفیف III 2%
کدورت سنج تایوانی مدل 2016 لوترون
تومان2,350,000 تومان2,300,000